- ceny jsou uvedeny bez textilu
- ceny za kus nad 10 kusů jsou stejné jako při 10 kusech a tak dále
- v cenách není zahrnuta grafická příprava
- ceny jsou za motiv do 26x30 cm, větší podle domluvy
- sleva za malý motiv a příplatek za složitější motiv jsou uvedené v ceníku
- slevy možné pouze pro jednoduché motivy a až po vyhotovení zakázky
Výsledná cena za zakázku bude dohodnuta vždy před realizací, po zaslání potřebných dat.
Back to Top